125.000

Thuốc nhỏ mắt VIGADEXA chỉ định nhiễm khuẩn mắt, phòng ngừa viêm và nhiễm khuẩn sau phẫu thuật mắt.
Danh mục: