1.030.000

Lyrica (pregabalin) được chỉ định trong điều trị đau thần kinh cho người lớn. Động kinh Lyrica (pregabalin) được chỉ định như là liệu pháp bổ trợ trong động kinh cục bộ, có hoặc không kết hợp điều trị tổng quát với bệnh nhân trên 12 tuổi.

Danh mục: