270.000

SaVi Tenofovir 300mg là thuốc kháng retrovirus (ARV) điều trị HIV năm 2001 và viêm gan B mạn tính từ năm 2008.
Danh mục: