125.000

Nebilet  5mg điều trị tăng huyết áp vô căn, điều trị suy tim mãn tính nhẹ, ổn định và suy tim mãn tính trung bình ngoài các trị liệu kinh điển khác, nhất là cho bệnh nhân cao tuổi ≥ 70 tuổi.
Danh mục: