Loading
°
US AQI
Moderate PM2.5 | 29.7 µg/m³
°
US AQI
Moderate PM2.5 | 89.5 µg/m³

Kháng viêm giảm đau Volsamen

0

Thuốc Volsamen giảm đau, kháng viêm thuoc: khớp, gân, cơ, dây chằng

Hoạt chất - hàm lượng thuoc:  Natri Diclofenac 1%; Methyl salicylat 4%; Methol 4%; Camphor 2%

Chỉ định: Giảm đau, kháng viêm: khớp, gân, cơ, dây chằng

Quy cách: Hộp 1 tube 10g gel

Hoạt chất - hàm lượng thuoc:  Natri Diclofenac 1%; Methyl salicylat 4%; Methol 4%; Camphor 2%

Chỉ định: Giảm đau, kháng viêm: khớp, gân, cơ, dây chằng

Quy cách: Hộp 1 tube 10g gel

Tags:
Kháng viêm