// // //
Loading
Ho Chi Minh City
25°
170 US AQI
Unhealthy PM2.5 | 29.7 µg/m³
Hanoi
22°
166 US AQI
Unhealthy PM2.5 | 89.5 µg/m³

Timmak 3mg

2.200₫/ Viên

Qui cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. Thành phần: Dihydroergotamin mesylat Nhóm: Thuốc điều trị đau nửa đầu Nhà sản xuất: SPM Sản xuất tại Việt Nam

["
C\u00f4ng d\u1ee5ng<\/strong> (Ch\u1ec9 \u0111\u1ecbnh)<\/span> <\/div>

R\u1ed1i lo\u1ea1n tu\u1ea7n ho\u00e0n th\u1ebf \u0111\u1ee9ng, gi\u1ea3m huy\u1ebft \u00e1p nguy\u00ean ph\u00e1t hay th\u1ee9 ph\u00e1t, c\u00f3 tri\u1ec7u ch\u1ee9ng ch\u00f3ng m\u1eb7t, hay m\u1ec7t m\u1ecfi k\u00e9o d\u00e0i. \u0110i\u1ec1u tr\u1ecb t\u1eebng \u0111\u1ee3t \u0111\u1ec3 ng\u0103n ch\u1eb7n \u0111au n\u1eeda \u0111\u1ea7u v\u00e0 c\u00e1c b\u1ec7nh \u0111au \u0111\u1ea7u do v\u1eadn m\u1ea1ch.<\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

Li\u1ec1u d\u00f9ng<\/strong> <\/div>

Ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn: <\/strong>th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng <\/strong>3mg (1 vi\u00ean), ng\u00e0y 3 l\u1ea7n. U\u1ed1ng ngay tr\u01b0\u1edbc b\u1eefa \u0103n.<\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

Kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p sau<\/strong> (Ch\u1ed1ng ch\u1ec9 \u0111\u1ecbnh)<\/span> <\/div>

Ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh qu\u00e1 m\u1eabn c\u1ea3m v\u1edbi alcaloid n\u1ea5m c\u1ef1a g\u00e0. Ng\u01b0\u1eddi b\u1ecb c\u00e1c b\u1ec7nh d\u1ec5 ph\u1ea3n \u1ee9ng co th\u1eaft m\u1ea1ch nh\u01b0 b\u1ec7nh \u0111\u1ed9ng m\u1ea1ch ngo\u1ea1i vi, \u0111\u1ed9ng m\u1ea1ch v\u00e0nh, nhi\u1ec5m khu\u1ea9n huy\u1ebft, s\u1ed1c, ph\u1eabu thu\u1eadt m\u1ea1ch, t\u0103ng huy\u1ebft \u00e1p kh\u00f4ng ki\u1ec3m so\u00e1t \u0111\u01b0\u1ee3c, suy gan th\u1eadn n\u1eb7ng; ph\u1ee5 n\u1eef c\u00f3 thai v\u00e0 cho con b\u00fa.<\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

L\u01b0u \u00fd khi s\u1eed d\u1ee5ng<\/strong> (C\u1ea3nh b\u00e1o v\u00e0 th\u1eadn tr\u1ecdng)<\/span> <\/div>

Dihydroergotamin c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y co th\u1eaft m\u1ea1ch k\u1ec3 c\u1ea3 \u0111au th\u1eaft ng\u1ef1c nh\u01b0ng \u00edt g\u1eb7p h\u01a1n nhi\u1ec1u. V\u00ec co th\u1eaft m\u1ea1ch k\u00e9o d\u00e0i c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y ho\u1ea1i t\u1eed ho\u1eb7c ch\u1ebft, n\u1ebfu c\u00f3 d\u1ea5u hi\u1ec7u v\u00e0 tri\u1ec7u ch\u1ee9ng c\u1ee7a co m\u1ea1ch ph\u1ea3i ng\u1eebng ti\u00eam thu\u1ed1c ngay.<\/p>

Ch\u1ec9 n\u00ean d\u00f9ng dihydroergotamin cho c\u00e1c lo\u1ea1i \u0111au n\u1eeda \u0111\u1ea7u do v\u1eadn m\u1ea1ch. Ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh n\u00ean b\u00e1o ngay b\u00e1c s\u0129 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb khi c\u00f3 c\u00e1c d\u1ea5u hi\u1ec7u m\u1ea5t c\u1ea3m gi\u00e1c hay \u0111au nh\u00f3i \u0111\u1ea7u chi, \u0111au c\u01a1 c\u00e1nh tay, c\u1eb3ng ch\u00e2n, y\u1ebfu c\u01a1 chi d\u01b0\u1edbi, \u0111au ng\u1ef1c, nh\u1ecbp tim ch\u1eadm ho\u1eb7c nhanh nh\u1ea5t th\u1eddi, s\u01b0ng, ng\u1ee9a.<\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

Tags:
điều trị đau nửa đầu