210.000

Propofol Lipuro 1% 50ml là một thuốc gây mê toàn thân đường tĩnh mạch tác dụng ngắn dùng trong thuoc: Khởi mê và duy trì mê toàn thân, An thần cho bệnh nhân thở máy trong săn sóc đặc biệt và hồi sức cấp cứu, An thần-làm dịu cho các thủ thuật phẫu thuật và chẩn đoán, đơn lẻ hoặc kết hợp với thuốc gây tê vùng.
Danh mục: