100.000

Tăng huyết áp thuoc: Felodipin được dùng riêng lẻ hay kết hợp với các thuốc chống tăng huyết áp khác. Các cơn tăng huyết áp cấp: Do tác động hạ huyết áp chậm của viên phóng thích kéo dài, dạng thuốc này không thể dùng điều trị cấp tính để hạ nhanh huyết áp của những bệnh nhân tăng huyết áp nghiêm trọng.
Danh mục: