73.000

Chỉ định thuoc: – Tăng cholesterol huyết nguyên phát. – Rối loạn lipid máu type IIa & IIb. – Tăng cholesterol máu đồng hợp tử có tính gia đình. – Hỗ trợ điều trị trong bệnh mạch vành và phòng ngừa thiếu máu cơ tim khi có tăng cholesterol máu.
Danh mục: