110.000

Aescin điều trị thiểu năng tĩnh mạch mãn tính, giãn tĩnh mạch chân, trĩ, viêm tĩnh mạch chân, Phòng và điều trị tụ máu chống viêm, chống phù nề sau phẫu thuật và chấn thương.
Danh mục: