108.000

Thuốc nhỏ mắt Vigamox 0.5% chỉ định viêm kết mạc do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với thuốc, dự phòng tiền/hậu phẫu.
Danh mục: