140.000

Thuốc nhỏ mắt Azopt chỉ định tăng áp lực nội nhãn hoặc Glaucoma góc mở.
Danh mục: