30.000

Chỉ Định thuoc: Đục thủy tinh thể mới phát ở người lớn tuổi.
Danh mục: