40.000

Chỉ địnhCác chứng viêm đáp ứng với corticọde trong viêm mi mắt và kết mạc nhãn cầu, viêm giác mạc và bán phần trước nhãn cầu.Các dạng cấp tính của viêm mống mắt, viêm mống mắt thể mi, viêm củng mạc, viêm thượng củng mạc, viêm màng bồ đào.
Danh mục: