245.000

Chỉ định- Tăng mắt hấp thụ,- Bảo vệ các bề mặt nhãn cầu,- Mô phỏng những giọt nước mắt tự nhiên.
Danh mục: