50.000

Thuốc nhỏ mắt Maxitrol thành phần Dexamethasone 1 mg, neomycin 3.5 mg, polymyxin B sulfate 6,000 IU điều trị viêm nhiễm mắt thông thường cần phối hợp cả kháng sinh & kháng viêm.
Danh mục: