80.000

Chỉ định thuoc: Bệnh nấm da gây bởi các chủng sinh vật nhạy cảm với itraconazol (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum) như bệnh nấm da chân, da bẹn, da thân, da kẽ tay. Bệnh nấm Blastomyces (trong phổi và ngoài phổi). Bệnh nấm Histoplasma (bao gồm bệnh mạn tính ở khoang phổi và bệnh rải rác, không ở màng não). Bệnh nấm Aspergillus (trong phổi và ngoài phổi ở bệnh nhân không đáp ứng hay không dung nạp amphotericin B). Nấm móng chân và/hoặc móng tay do các loại nấm ngoài da gây ra. Dự phòng nhiễm nấm nặng ở bệnh nhân nhiễm HIV.
Danh mục: