22.000

Eumovate thích hợp cho điều trị chàm (eczema) và viêm da tất cả các dạng. ban gồm thuoc: – Chàm thể tạng dị ứng, – Viêm da tiếp xúc với ánh sáng, – Viêm tai ngoài, – Viêm da tiên phát do kích thích và dị ứng (kể cả hăm do quấn tã), – Ngứa sân cục, – Viêm da tiết bã nhờn, – Phản ứng da do côn trùng đốt. Eumovate có thể dùng như điều tri duy trì giữ các đợt liều tri bằng corticơid tại chỗ mạnh hơn.
Danh mục: