50.000

Chỉ định thuoc: Ngứa, ghẻ, chấy rận
Danh mục: