390.000

AVELOX 400MG/250ML điều trị viêm phổi, nhiễm khuẩn vùng tiểu khung nhẹ – trung bình (không có áp xe vòi trứng, tiểu khung)
Danh mục: