86.000

Ameflu Ban Ngày (Ameflu Daytime) được nhượng quyền từ Hoa Kỳ và không gây buồn ngủ. Thuốc chữa trị nhanh các triệu chứng thuoc: Sốt – Các cơn đau nhẹ – Nhức đầu. Ho – Đau họng
Danh mục: