435.000

Điều trị cúm RELENZA được chỉ định để điều trị các bệnh cấp tính không biến chứng do virus cúm A và B ở người lớn và bệnh nhi 7 tuổi trở lên đã được triệu chứng không quá 2 ngày.  Dự phòng cúm RELENZA được chỉ định để dự phòng cúm ở người lớn và bệnh nhi 5 tuổi trở lên. 

Danh mục: