60.000

Xuất tiết âm đạo do nhiễm trùng.Viêm âm đạo do nấm; chủ yếu do Candida và / hoặc Trichomonas.Bội nhiễm bởi các vi khuẩn nhạy cảm với clotrimazole.

Danh mục: