136.000

Hết hàng và hết sản xuất     Bệnh candida mạn tính ở niêm mạc  hoặc âm đạo    Nhiễm nấm đường tiêu hóa    Nhiễm nấm da và nấm móng tay không đáp ứng với thuốc điều trị tại chỗ    Nhiễm nấm toàn thân gồm bệnh do Blastomyces, Candida, Coccidioides, Histoplasma và Paracoccidioides.    Phòng ngừa nhiễm nấm trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Danh mục: