900.000

Trioday là thuốc Antiretroviral (ARV) là viên kết hợp liều cố định (tenofovir / lamivudine / efavirenz) được chỉ định để điều trị nhiễm HIV-1 cho người lớn trên 18 tuổi.

Danh mục: