1.320.000

HUMALOG KWIKPEN 100U/ML của Lilly điều trị đái tháo đường cần insulin để duy trì sự ổn định nội môi glucose bình thường.
Danh mục: