45.000

Chỉ định thuoc: Đái tháo đường không phụ thuộc insulin.

Danh mục: