160.000

Chỉ định thuoc: Ðái tháo đường không nhiễm ceton acid, không phụ thuộc insulin của người lớn.

Danh mục: