500.000

Thuốc Queitoz-200 là một loại thuốc chống loạn thần. Nó hoạt động bằng cách thay đổi các hoạt động của hóa chất trong não.

Danh mục: