230.000

Chóng mặt, ù tai và mất thính lực do bệnh Meniere.

Danh mục: