810.000

Feburic 80 mg thành phần chính Febuxostat có tác dụng làm giảm lượng axit uric ở những người bị bệnh gút.

Danh mục: