30.000.000

SIMPONI 50MG/0.5ML điều trị Viêm khớp dạng thấp thể hoạt động trung bình-nặng (phối hợp methotrexate (MTX)), viêm khớp vảy nến thể hoạt động (liều đơn hoặc phối hợp MTX), viêm cột sống dính khớp thể hoạt động.
Danh mục: