130.000

NEOAMIYU 200ML cung cấp amino acid cho suy thận cấp và mãn khi thuoc: thiếu protein máu, suy dinh dưỡng, trước hoặc sau phẫu thuật.
Danh mục: