750.000

AMIGOLD 10% 250ML phòng, điều trị thiếu nitơ (protein) khi thuoc: dinh dưỡng qua đường tiêu hóa khó khăn hoặc không thể thực hiện (không thể tự nuốt, hôn mê, tổn thương/phẫu thuật hầu họng-thực quản); đặt ống thông dạ dày qua mũi, miệng, ổ bụng không thể thực hiện; hấp thu protein qua đường tiêu hóa giảm; nhu cầu protein tăng đáng kể (bỏng nặng, sau phẫu thuật, chấn thương).
Danh mục: