1.620.000

Aminoplasmal 10% E 500ml – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Giá bán đã được cập nhật. Dịch truyền của hãng B. Braun sản xuất
Danh mục: