430.000

Surbex Z là viên kẽm và vitamin hiệu lực cao dùng để bổ sung điều chỉnh sự thiếu kẽm, vitamin B- Complex và Vitamin C. Nhìn hình thì thấy hộp thuốc bình thường nhưng thực tế hộp thuốc khá lớn, lớn hơn trong hình trong web Thuốc Tiện Lợi này nhiều vì có tới 100 viên sủi bọc. (Lớn hơn gấp 10 lần một hộp C 10 viên thông thường).
Danh mục: