120.000

Phòng ngừa và điều trị viêm amidan, viêm họng, viêm thanh quản, viêm miệng, loét miệng, bệnh áp tơ, viêm lưỡi
Danh mục: