68.000.000

STELARA 45MG/0.5ML điều trị Vẩy nến thể mảng trung bình-nặng cần điều trị bằng quang trị liệu hoặc điều trị toàn thân.
Danh mục: