115.000

Dung dịch tiêm truyền AMINOSTERIL N-HEPA 8% 250ML cung cấp đạm nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch trong suy gan nghiêm trọng có/không có triệu chứng viêm não.

Danh mục: