32.000

Thuốc cầm máu thuoc: Không có tác dụng trên sự đông máu nhưng có tác dụng cầm máu. Tác dụng chủ yếu trên mạch máu, đặc biệt là các mao mạch, làm tăng sức bền của thành mạch. Với liều điều trị, Adrenoxyl không có các tính chất giống giao cảm. Chỉ định: Được dùng như thuốc cầm máu để chuẩn bị phẩu thuật ngoại khoa và điều trị xuất huyết mao mạch.
Danh mục: