27.500.000

Dung dịch tiêm Lucentis 10 mg/mL chỉ định thoái hóa hoàng điểm liên quan tuổi già thể ướt, suy giảm thị lực do phù hoàng điểm gây bởi đái tháo đường, suy giảm thị lực do phù hoàng điểm thứ phát do tắc tĩnh mạch võng mạc
Danh mục: