60.000

Chỉ định thuoc: Dùng cho những trường hợp mất ngủ hoặc giấc ngủ đến chậm, suy nhuợc thần kinh. Dùng thay thế cho Diazepam khi bệnh nhân bị quen thuốc
Danh mục: