350.000

Thuốc Dogmatil 50 mg chỉ định điều trị ngắn hạn các triệu chứng lo âu ở người lớn khi không đáp ứng với các điều trị thông thường.
Danh mục: