40.000

Chỉ định thuoc: Dự phòng & điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa & quanh năm.Kiểm soát triệu chứng đau & căng xoang trong viêm mũi dị ứng.
Danh mục: