22.000

Rối loạn đường hô hấp biến chứng do co thắt phế quản và tăng tiết các chất nhầy dính như trong hen phế quản, viên phế quản mãn tính và khí phế thủng.
Danh mục: