80.000

ZYRTEC 10MG điều trị các triệu chứng về mũi và mắt của viêm mũi dị ứng quanh năm/theo mùa. Ngứa, mày đay bao gồm mày đay mãn tính vô căn.
Danh mục: