335.000

ROTACOR 20MG điều trị tăng cholesterol máu nguyên phát, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng cholesterol máu mang tính gia đình dị hợp tử & đồng hợp tử. Giảm mức cholesterol toàn phần, LDL cholesterol, apolipoprotein B & triglycerides (kết hợp chế độ ăn kiêng ít cholesterol).
Danh mục: