185.000

NIFEHEXAL 30MG điều trị tăng huyết áp. Đau thắt ngực ổn định mãn tính (do gắng sức), đau thắt ngực do co mạch (kiểu Prinzmetal, đau thắt ngực biến đổi).

Danh mục: