24.000

Thuốc Vastec 20 điều trị dự phòng cơn đau thắt ngực, điều trị hỗ trợ các triệu chứng thuoc: chóng mặt, ù tai, giảm thị lực và rối loạn thị trường do nguyên nhân hệ mạch.
Danh mục: