Loading

Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở 2

benh vien
29A Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 11:30, 13:00 - 16:30
Giới thiệu

Năm 1976 Phòng Y Tế Quận 1 được thành lập trên cơ sở sát nhập phòng Y Tế Quận 1 và Quận 2 (cũ), toàn quận lúc đó có 25 phường, hiện nay sắp xếp lại thành 10 phường mỗi phường có một trạm y tế. Ngày 22/11/1993, Bệnh Viện Quận 1 được thành lập theo quyết định số 1751/QĐ-UB-NC của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh Viện Quận 1 chịu sự chỉ đạo quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và chịu sự chỉ đạo quản lý của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 1 trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển y tế toàn quận. Bệnh viện Quận 1 tổ chức thực hiện mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ y tế trên địa bàn quận, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, bảo đảm chất lượng chuyên môn và đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân theo đúng chế độ chính sách, luật pháp của nhà nước. Mọi hoạt động của Bệnh viện đều hướng vào việc thực hiện tốt 10 nội dung chăm sóc sức khỏe, chuẩn hóa về tổ chức lẫn quy trình hoạt động, xây dựng và từng bước phát triển toàn diện sự nghiệp y tế trong toàn quận.

Thảo luận về Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở 2
Danh sách bệnh viện

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online